Overnatting

Følgende 3 hoteller fra Nordic Choice konsernet tilbyr generelle idrettspriser med 10-15% rabatt (https://www.nordicchoicehotels.no/idrett/ )

Følgende hotell tilbyr også idrettspriser
(https://www.scandichotels.no/utforsk-scandic/sport?cmpid=pa_nif)