Invitasjon & påmelding

Link til invitasjon:

Invitasjon vil være klar i slutten av oktober / to be ready in the end of October

Link til påmeldingsskjema:

Påmeldingsskjema vil være klar i slutten av oktober / to be ready in the end of October

Skjema for bekreftelse av korrekte påmeldte utøvere: