Om Winter Open 2022

Eiker Cheer Team EAGLES i samarbeid med NAIF seksjon cheer har gleden av å ønske velkommen til Drammenshallen til Winter Open 2022 lørdag 29. og søndag 30. januar

  • Åpent for alle kategorier samt internasjonal deltakelse
  • Kvalifisering – Norwegian Cheer League
  • Kvalifisering – European Cheer League (* avventer endelig godkjennelse av ECL komiteen)

Det skal konkurreres i følgende cheer kategorier:

Pom:

Junior Pom **
Senior Pom **

Hip-hop:

Junior Hip-hop
Senior Hip-hop

Cheerleading Jr.:

Junior Coed Partner Stunt (Level 5)
Junior Group Stunt: All Girl & Coed (Level 3, 4 og 5)
Junior All Girl & Coed Intermediate*
Junior All Girl & Coed Median*
Junior All Girl & Coed Advanced*
Junior All Girl & Coed Elite**

Åpen klasse Jr/Sr (level 3)

Cheerleading Sr.:

Senior Partner Stunt All girl & Coed (Level 6)
Senior Group Stunt All Girl & Coed (Level 4, 5 og 6)
Senior All Girl & Coed Median*
Senior All Girl & Coed Elite*
Senior All Girl & Coed Premiere**

*= kvalifiseringskategorier NCL
**= kvalifiseringskategorier ECL

Drammenshallen åpner kl. 08.00. Alle klubber som ønsker det får tildelt mattetid til gjennomkjøring. Kryss av i påmeldingsskjemaet hvis dette er ønskelig.

Konkurransestart er satt til kl 11.00 begge dager.

Senior Cheerleading samt Pom og Hip Hop (både junior og senior) konkurrerer lørdag. Junior Cheerleading samt Åpen klasse konkurrerer søndag.

Reglement

Konkurransereglementet er ECUs reglement for Cheerleading 2020. Dette finnes på ECUs hjemmeside her: http://www.cheerunion.eu/competitions/rules/rules-documents/

Tillegg for konkurranser i Norge finner dere her:

https://amerikanskeidretter.no/wp-content/uploads/Reglement-NAIF-seksjon-cheer-versjon_211021.pdf

European Cheer League

Winter Open 2022 har søkt om å være første kvalifiseringskonkurranse i European Cheer League (ECL) 2022. Mer informasjon kommer når vi vet noe mer om tildelingen.

Oppvisning

Det avsettes 2,5 minutter pr lag til oppvisning. Ønsker dere at deres oppvisningslag skal kjøres samlet etter hverandre så gi oss beskjed om dette. Kryss av for ønsket dag på påmeldingsskjemaet så ordner vi dette så godt det lar seg gjøre.