Oversikt over påmeldte lag WO 2023

9. January 2023

Det er med stor glede vi kan melde om ny rekord av påmeldinger til årets Winter Open!

  • 30 klubber + Team Norway
  • 181 lag
  • 2173 påmeldte

Under følger oversikt over de lag som er meldt på i de ulike grener og kategorier. Som informert om i invitasjonen så vil All Girl og Coed kategorier bli slått sammen til en kategori dersom det er færre lag enn 3 påmeldte i en av kategoriene der det er hensiktsmessig i samråd mellom arrangør og seksjonsledelsen.

Leave a Reply